3
Κεντρική
4
Τοποθεσία
2
Επικοινωνία
 English
   
    
 
 

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στον τομέα της Φυσικοxημείας καθώς και η παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών και η παραγωγή ειδικών τεχνολογικών προϊόντων στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας.
Το Ινστιτούτο Φυσικοχημείας (ΙΦΧ) εστιάζει στη διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και τεχνολογικής έρευνας κυρίως στις εξής περιοχές:

● Νανολειτουργικά υλικά

● Καταλυτικές & Φωτοκαταλυτικές Διεργασιες

● Νανοχημεία

● Περιβαλλοντική Τεχνολογία

● Ανανεώσιμη Ενέργεια

● Υπολογιστική Φυσικοχημεία

● Χημικής Βιολογία

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει δεκατέσσερα ερευνητικά αναπτυξιακά έργα που οργανώνονται σε τρία προγράμματα. Το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό απαρτίζεται από λίαν έμπειρους ερευνητές αλλά και ικανότατους νεότερους επιστήμονες-ΙΔΑΧ, μεταδιδακτορικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Ινσιτούτο διαθέτει σημαντική υλικοτεχνική υποδομή που περιλαμβάνει φασματόμετρα NMR, X-RAΥ, Raman, FT-IR, UV),  μικροσκόπια AFM-STM, υποδομές ανόργανης και οργανικής σύνθεσης αλλά και μία πληθώρα από αναλυτικές διατάξεις και συμπληρωματικό/απαραίτητο εξοπλισμό. Παράλληλα στο ΙΦΧ λειτουργούν εργαστήρια παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών & μετρήσεων (Εργαστήριο Ραδιοχρονολογήσεων-Ισοτοπικές Αναλύσεις, Μετρήσεις Ραδονίου, Εργαστήριο Υλικών Μεμβρανών για Περιβαλλοντικές Αναλύσεις, Εργαστήριο Παρασκευής και Χαρακτηρισμού Μοριακών και Υπερμοριακών Συστημάτων) που προσφέρουν υπηρεσίες και σε εξωτερικούς φορείς και χρήστες. Μεγάλο μέρος των ερευνητικών αναγκών καλύπτεται από εισροές από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

 

 

 
     

 


 ________________________________________________________________
  copyright 2008